Den forsvunne laser vender tilbake

Ting har endret seg ganske mye de siste månedene. Jeg brukte mesteparten av desember på å finne ut hvordan man kan beregne temperatur og trykk på gassen som måles ut ifra størrelse og form på spektrene jeg tar opp, for deretter å lage et lite program som gjør dette. Etter at jeg kom tilbake fra juleferie har mye av tiden gått med til å pimpe opp laben ytterligere.

Gassroer

Først måtte det skikkelige gassrøretpå plass. Den lille er egentlig bare til for å kalibrere spektrene med en testgass med kjent spektrum. Den store er mye lengre, som gjør det enklere å måle gasser med svake spektre, og det er enklere å installere varmekabel rundt den slik at man kan måle ved forskjellige temperaturer.

GRisoleres

Slik ser det ut når man installerer varmekabel. Først vikles kabelen rundt røret, sammen med en temperaturmåler til å regulere oppvarmingen med. Deretter kommer aluminiumsfolie rundt for å holde det på plass, rundt folien kommer så glassull, som er omtrent det samme man isolererer hus med. Til slutt vikles det så en spesiell bandasje rundt det hele for å holde alt på plass. Resultatet er et noe feitere rør.

Isolert

Andre ting som ble gjort var å installere avtrekk over gassrøret. Målet er jo å måle på typiske forbrenningsavgasser som CO og NO, og siden dette er ganske skumle gasser (CO oppfører seg som O2 og tar opp plassen dens i de røde blodcellene i kroppen, slik at man langsomt blir kvalt), så måtte det et ekstra avtrekk til i laben. Siden man ikke merker om luften inneholder CO før det er for sent, så har jeg også fått en egen CO-varsler til laben.

InstallasjonAvtrekk

Laseren som inte kom hem

Siden vi jo ønsker å måle spektrene til NO, er det jo best å ha en laser som kan påvise gassen. De to QCL-ene som stod ferdigmontert på bordet da jeg startet oppgaven kan dessverre ikke det, men en slik laser har vi faktisk hatt. Den er av en annen type enn de andre og ble kjøpt inn litt senere enn dem. Siden man ikke klarte å få den til å fungere skikkelig, ble den i fjor vår sendt inn til reparasjon. Imens sluttet de folka som hadde jobbet med laser-oppsettet, og laseren gikk litt i glemmeboka. Da jeg startet i fjor høst hadde man glemt hvor laseren befant seg. Veilederen min tok heldigvis kontakt med reparatøren (som hadde hatt den stående på lageret hele tiden) og i desember kom den endelig tilbake.

LaserTest

I løpet av de forrige ukene har vi forsøkt å få laseren til å fungere, så langt uten hell. Ifølge reparatøren skulle den virke, men kanskje må man prøve med en form for voodoo for å få dette til. Det er selvfølgelig veldig synd om den ikke fungerer, men hvem vet, kanskje får vi det fortsatt til.

Ferdigoppsett

Uansett ser oppsettet veldig mye mer pimpet ut nå, og det er jo det som teller. Avtrekk er på plass. Det samme gjelder vakuumpumpe, gassrør med temperaturregulering, laser nummer tre (dysfunksjonell :P), og vannkjøling til den dysfunksjonelle laseren. Det neste blir å få inn gassflasker for CO og CO2, og så begynne med målingene.